https://prodajem.blloxo.com – Stranica sa ciljem ostvarivanja privatne kupo-prodaje. Izjava o općim uvjetima korištenjaOvaj dokument sadrži obvezujuća pravila i uvjete za korištenje usluga i web stranica kojima upravlja prodajem.blloxo.com/ i svi koji žele koristiti te usluge dužni su ih se pridržavati.Pojmovi koji se koriste: Poslužitelj = sve internetske usluge koje pruža operater, Administrator = vlasnik poslužitelja ili osoba ovlaštena za upravljanje njime, Uvjeti = ovaj dokument, Podaci = svaki unos podataka ili radnja koju je korisnik poduzeo na stranici.Operater poslužitelja je ovlašteni operater i administrator poslužitelja (u daljnjem tekstu Administrator). Kao dio rada ovog poslužitelja, Administrator pruža usluge koje korisnicima omogućuju umetanje ili učitavanje tekstualnih, slikovnih i audio informacija (u daljnjem tekstu Podaci), npr. pomoću aplikacija trećih strana, aplikacija za dijeljenje, procjenu, komentare i obrasce . Neke od navedenih usluga poslužitelja omogućuju prikaz, slanje, reprodukciju, brisanje ili drugu daljnju obradu ovih informacija. Prilikom korištenja pojedinačnih usluga i proizvoda, Poslužitelj može koristiti usluge koje nude povezani poslužitelji. Usluge olakšavaju korisnikov pristup drugim poslužiteljima kojima upravlja Administrator. Korisnik usluga poslužitelja je svaka osoba koja koristi poslužitelj i pristala je na ove Uvjete i odredbe prilikom korištenja usluga ovog poslužitelja; ili bilo koja osoba koja se sukladno ovim Uvjetima registrira i/ili već registrirala u okviru korištenja određene usluge Poslužitelja ili usluga i aplikacija trećih strana povezanih s Administratorovim poslužiteljem.Uvjet za pristup ili korištenje usluga Poslužitelja je korisnikovo pridržavanje Uvjeta. Korisnik koji je prije objave ovih Uvjeta pristupio prethodnim važećim Uvjetima te se nastavi prijavljivati ​​ili koristiti iste na bilo koji drugi način pozivajući se na prethodno navedene Uvjete, smatra se da je pristupio važeće izmijenjene Uvjete.Pristupanjem Uvjetima korisnik pristaje na ove Uvjete i prihvaća sve njihove odredbe. Korisnik nije dužan dati adresu e-pošte tijekom uobičajenog korištenja usluga poslužitelja. Prilikom korištenja, npr. obrasca za kontakt ili drugih povezanih aplikacija, od korisnika se može zatražiti / zatražiti da navede adresu e-pošte ili druge podatke koje zahtijeva administrator dane aplikacije ili usluge ili od strane administratora poslužitelja, takvi podaci, koji nisu osobne prirode, nisu u suprotnosti sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka, a koji su potrebni za uključivanje Podataka u odgovarajuću kategoriju.Korisnik je odgovoran za točnost i potpunost podataka priopćenih Upravitelju te za pravovremenu obavijest o svakoj promjeni tih podataka. Korisnik u cijelosti snosi posljedice činjenice da je e-mail adresa na koju Administrator može slati važne podatke neažurna, da tu adresu ne provjerava redovito ili da njen status ne dopušta čitanje e-mail poruke.  Određene upute i ograničenja odnose se na podatke koje korisnik unese na stranice Poslužitelja. Ove se upute objavljuju izravno na stranicama Poslužitelja putem kojih korisnik unosi Podatke. Korisnik je dužan poštovati ove upute.Osim kako je izričito navedeno u ovim Uvjetima, korisnik ne smije mijenjati, kopirati, distribuirati, prenositi, prikazivati, izvoditi, reproducirati, objavljivati, licencirati, prenositi ili prodavati bilo koje informacije, softver, proizvode ili usluge dobivene od Usluga poslužitelja ili stvarati izvedena djela iz njih. Korisnik nije ovlašten koristiti usluge poslužitelja u bilo koje svrhe protivne dobru poslužitelja, zakonu ili ovim Uvjetima. Korisnik ne smije koristiti usluge poslužitelja na način koji bi mogao oštetiti, onemogućiti, preopteretiti ili narušiti rad poslužitelja kojima upravlja administrator ili njegovi partneri ili ometati korištenje tih poslužitelja ili usluga poslužitelja od strane drugih osoba.Korisnik ne smije ni na koji način dobiti niti pokušati dobiti bilo kakve materijale ili informacije u vezi s Uslugama poslužitelja koji nisu (bili) javno dostupni ili pruženi putem poslužitelja kojima upravlja Administrator.Korisnik ovime pristaje na činjenicu da usluge poslužitelja mogu uključivati ​​povezane ili povezane poveznice na druge web poslužitelje ili aplikacije (u daljnjem tekstu povezani poslužitelji). Povezane poslužitelje ne kontrolira administrator i administrator nije odgovoran za sadržaj bilo kojeg povezanog poslužitelja ili za sadržaj bilo koje veze sadržane u povezanom poslužitelju ili za uvijeti, zaštitu osobnih ni drugih podataka. bilo kakve promjene ili ažuriranja povezanog poslužitelja. Administrator nije odgovoran za webcasting ili bilo koji drugi oblik prijenosa primljenoga s bilo kojeg povezanog poslužitelja. Korištenjem Poslužitelja Korisnik potvrđuje da je upoznat s mogućnošću prikazivanja, odn registracije njegove IP ili ID adrese od strane povezanih poslužitelja. Uključivanje ovih poveznica u usluge poslužitelja ne znači da Administrator odobrava način njihovih radova, sadržaj tih poslužitelja niti je na bilo koji način povezan s njihovim operaterima. Stoga Administrator poslužitelja ni na koji način nije odgovoran za rukovanje dobivenim osobnim i drugim podacima korisnika od strane povezanih poslužitelja.Korisnik daljnim korištenjem web-stranice izjavljuje da se upoznao s uvjetima pod kojima je moguće koristiti ove poslužitelje, da je svemu navedenemu razumio i u cijelosti ih prihvaća, te je odgovoran za poštivanje svih tih uvjeta. Administrator može prikupljati osobne podatke na ovom poslužitelju, npr. u slučaja otvaranja korisnikova računa i/ili ostvarivanja narudžbe korisnika na prodajem.blloxo.com, kada je to neophodno. Link za kontakt može biti korisnikova e-mail adresa, broj mobitela, osobna pristupna lozinka po izboru korisnika, isključivo u slučajevima korištenja bilo koje aplikacije treće strane, npr. za kontakt forme, ocjenu proizvoda ili usluge, dijeljenje, novosti,  narudžbe, statistike, pretplate itd. Međutim, daje sve od sebe kako bi zaštitio podatke korisnika od potencijalne zlouporabe od strane trećih strana. Na zahtjev korisnika (čak i bez navođenja razloga), podaci koje on unese bit će izbrisani iz javnog dijela naše web stranice, odnosno iz naše baze podataka. Administrator izjavljuje da će poduzeti sve moguće mjere, tj. poznate mjere zaštite Podataka od neovlaštenih intervencija trećih osoba te zadržava pravo čuvanja podataka o aktivnostima Korisnika na poslužiteljima kako bi kasnije mogao udovoljiti eventualnim zahtjevima tijela državne uprave za njihovu komunikaciju.Administrator ne snosi nikakvu odgovornost za bilo kakve neovlaštene intervencije trećih osoba, uslijed kojih te osobe dobivaju pristup podacima pojedinih korisnika ili njihovim računima ili relevantnoj bazi podataka Administratora ili njegovih partnera koji koriste usluge Poslužitelja i Korisnika, koristiti, zlorabiti ili učiniti ove podatke neovlašteno dostupnima trećim stranama. Korisnik izjavljuje da je upoznat s rizicima koji za njega proizlaze iz navedenih neovlaštenih intervencija trećih osoba.Administrator je ovlašten pratiti podatke iz profila usluge poslužitelja pojedinačnih korisnika u statističke svrhe korištenjem povezanih poslužitelja. Iz tog razloga se korisniku preporučuje da se upozna s Uvjetima i odredbama određenih povezanih poslužitelja. Povezani poslužitelji i Administrator ovlašteni su međusobno se informirati o statističkim podacima o korisnicima usluga poslužitelja te imaju pravo objaviti te podatke. Ova izvješća neće sadržavati nikakve podatke na temelju kojih bi se korisnik mogao kontaktirati bez njegovog prethodnog zahtjeva ili identificiran. Korisnik usluga poslužitelja se korištenjem ovih web stranica izričito i u cijelosti slaže.–Više o Zaštiti podataka– Korisnik ovime izražava suglasnost za slanje elektroničke pošte na poštanski sandučić čiju je adresu naveo u vezi s korištenjem usluga poslužitelja. Autor ovih e-mailova je administrator poslužitelja, moguće uz korištenje drugih pružatelja potrebne usluge – poslužitelja (npr. poslužitelj email-a). E-mail može biti isto tako samo informativan u interesu komunikacije unutar pruženih usluga. Administrator ove aktivnosti ne smatra spamom. Neslaganje sa slanjem ovih e-mailova korisnik može prijaviti Administratoru poslužitelja putem javno dostupnih KONTAKATA objavljenih na web stranici prodajem.blloxo.com.Ako, u vezi s korištenjem usluga poslužitelja Korisnik prenese svoja mišljenja ili komentare (elektronički, poštom ili na bilo koji drugi način), on time daje Administratoru sljedeća prava na ove rezultate aktivnosti Korisnika, čak i ako su djelo su u smislu Zakona o autorskim pravima (u daljnjem tekstu samo Doprinosi): koristiti, mijenjati, kopirati, javno prikazivati, objavljivati, podlicencirati, prenositi ili prodavati sve takve komunikacije i stvarati izvedena djela iz njih, podlicencirati trećoj strani neograničena prava na preuzeti sva prethodna prava dodijeljena u vezi s ovim Doprinosima. Na temelju prijenosa ovih doprinosa, Administrator nije dužan ni na koji način koristiti ta prava te ima pravo prema vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku ukloniti te doprinose s web stranice. Korisnik nema pravo na novčanu nagradu za gore navedeno vezano za sve vrte objava, te se odriče svih vlasničkih i autorskih prava, uključujući bilo kakva potraživanja.Administrator ima pravo deklasificirati podatke korisnika poslužitelja, ako je to potrebno sa stajališta poštivanja zakona ili u okviru sudskog ili upravnog postupka koji se vodi s Administratorom ili protiv Administratora; radi zaštite ili obrane prava Administratora ili operatera povezanih poslužitelja; ili da je, pod danim uvjetima, zaštićena osobna sigurnost korisnika Administratorovih proizvoda koji se nalaze na ovom poslužitelju ili trećih strana. Administrator izjavljuje da je i da će biti posvećen implementaciji usluga poslužitelja s najvećim naporom i profesionalnom pažnjom kako bi sveo na najmanju moguću mjeru potencijalne rizike koji bi mogli nastati za korisnike ili treće strane prilikom korištenja usluge poslužitelja. Administrator nije odgovoran za prekid ili ograničenje pružanja usluga ili poslužitelja kao rezultat radnji trećih strana, više sile ili zbog kvara opreme povezanih poslužitelja i drugih dobavljača. Administrator ne odgovara za štetu nastalu gubitkom ili oštećenjem pohranjenih podataka.Nadalje, Administrator nije odgovoran za eventualne povrede prava na žigove, prava na trgovačko ime, tvrtku i sl. koje Korisnik počini korištenjem već zaštićenih naziva. Administrator nije odgovoran za aktivnosti Korisnika usluga poslužitelja niti za način na koji koriste usluge poslužitelja. Administrator ne snosi odgovornost za bilo kakvu zlouporabu usluga poslužitelja od strane korisnika, povezanih poslužitelja ili trećih strana. Administrator ne snosi nikakvu odgovornost za štetu koju Korisnik ili treće strane mogu pretrpjeti izravno, neizravno ili slučajno kao rezultat ili u vezi s korištenjem usluga poslužitelja. Nije odgovoran za štete koje mogu pretrpjeti Korisnici, povezani poslužitelji ili treće strane kao posljedicu nemogućnosti korištenja usluga poslužitelja ili u izravnoj ili neizravnoj vezi s tom činjenicom.Administrator ima pravo izmijeniti, nadograditi, privremeno ili trajno obustaviti uslugu poslužitelja bez pristanka Korisnika, pa čak i bez prethodne obavijesti. U tom slučaju korisnik nema pravo na bilo kakav povrat ili bilo koju drugu naknadu.Administrator ima pravo promijeniti odredbe ovih Uvjeta u bilo kojem trenutku. Promjena uvjeta važeća je i na snazi ​​od trenutka objave na web stranici poslužitelja prodajem.blloxo.com/. Navedene promjene bit ću ugrađene u tekst te će biti objavljene u obliku cjelovitog teksta Uvjeta. U interesu je Korisnika kontinuirano pratiti tekst Uvjeta. Korisniku se savjetuje da se redovito upoznaje s izmjenama Uvjeta. Ukoliko Korisnik nastavi koristiti usluge Poslužitelja nakon ovih promjena od strane Administratora, smatra se da bezrezervno pristaje na izmjene Uvjeta u cijelosti. Usluge Poslužitelja mogu slati poruke Korisnicima Poslužitelja u obliku e-maila, SMS-a ili MMS-a, putem kojih Korisnik dobiva korisne, potrebne ili tražene informacije. Administrator je ovlašten putem e-maila obavijestiti Korisnika o uslugama, funkcijama, radu, novostima i dr. Poslužitelja bez prethodne najave samo u slučajevima kada Korisnik izričito i pismeno ne želi dobivati takve informacije. Sastavni dio Općih uvjeta mogu biti i posebna pravila objavljena na pojedinim stranicama Administratora prodajem.blloxo.com/. Korisnici koji također koriste druge pojedinačne web stranice ili povezane poslužitelje isto su dužni pridržavati se ovih pravila i pridržavati se svih uputa i uvjeta Administratora. Ako Administrator smatra da je Korisnik prekršio Uvjete ili pravila, ima pravo privremeno obustaviti, obrisati ili deaktivirati korisničke račune i podatke koje je Korisnik unio, čak i ako se radilo o Podacima unesenim ili iskorištenim korištenjem plaćene usluge. U tom slučaju korisnik nema pravo na bilo kakav povrat ili drugu naknadu.Korisnik odgovara za bilo koju štetu nanesenu Administratoru ili trećim osobama, te za bilo koje kršenje ovih Uvjeta, odredba i nadopuna zakonski i ljudski a može biti i kazneno progonjen. 
Korisnici mogu uputiti pitanja, prijedloge i eventualne pritužbe u vezi s uslugama poslužitelja ili ovim Uvjetima Administratoru poslužitelja putem javno dostupnih KONTAKATA na web stranici prodajem.blloxo.com/. 
Ovi Uvjeti stupaju na snagu danom objave.Nadopune, odredbe i drugi uvjeti:
  1. Uvjeti o zaštiti osobnih podataka (Polica Privatnosti)
  2. Izjava o pravu na povrat

Zadnje ažuriranje: 01/2023